Lelaki ituDengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Peyayang 
selawat dan salam keatas junjungan besar Rasulullah SAW, 
serta keluarga dan para sahabat Baginda yang mulia. 
Dedikasi khas untuk saudaraku yang mengalami perasaan ini, ditakdirkan ianya pergi. 

Read more>>

Surat cinta buat hati yang sakitSurat ini kutujukan untuk diriku sendiri dan juga saudara-saudaraku yang Insya Allah tetap mencintai Allah swt dan RasulNya di atas segala-galanya. Kerana hanya cinta itulah yang dapat mengalahkan segalanya, cinta hakiki yang membuat manusia melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeza, lebih bermakna dan indah.

Surat ini kutujukan pula untuk jiwaku serta jiwa saudara-saudaraku yang mulai lelah menapaki jalan-Nya, ketika seringkali mengeluh, merasa terbebani bahkan terpaksa untuk menjalankan amanah dakwah yang sangat mulia. Padahal tiada kesakitan, kelelahan, serta kepayahan yang dirasakan oleh seorang hamba melainkan Allah swt akan mengampuni dosa-dosanya dan memberinya ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran.

Read more>>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Tidak ada anugerah yang lebih baik selain peroleh sifat sabar." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

up