Ilmu Sikit Bukan Penghalang Untuk Berdakwahsumber : Romantika Yusuf, Amru Khalid, Maghfirah Pustaka, 2004

Mungkin ada yang berdalih, “Aku tidak boleh berdakwah kepada orang lain kerana pengetahuan aku sangat cetek tentang Islam.” Bagaimana menjawab pernyataan seperti itu?

Katakan kepadanya sabda Rasulullah SAW, “Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ceritakanlah kisah Bani Israil tanpa ragu-ragu. Barangsiapa berdusta dengan atas namaku maka bersiaplah mendapat tempat di neraka.”[HR Tirmidzi dan Ibnu Umar]

Walau hanya memahami satu ayat, sampaikanlah kepada orang lain. Walau mendapatkan ilmu dari khutbah Jumaat, sampaikanlah pula kepada orang lain. Jika menghadiri pengajian majlis taklim, datangilah sanak saudara lalu ceritakanlah apa yang anda dapatkan dari pengajian tersebut.

Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, “Orang yang mengetahui suatu permasalahan, ia dianggap pakar di bidang itu.”

biasanya orang muda mungkin mengajukan alasan yang lain, “Aku belum lama pakai tudung/belajar agama dan masih banyak dosa yang menghalang aku untuk berdakwah kepada teman-temanku.”

Sekali lagi jangan jadikan dosa kita sebagai penghalang untuk berdakwah.Allah SWT berfirman,

“Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri (kewajibanmu sendiri). "
[Al Baqarah : 44]
Yang dilarang oleh ayat itu adalah melupakan diri sendiri. Akan tetapi bilakah waktunya berdakwah menjadi haram? iaitu ketika kita menyuruh orang lain berbuat kebaikan sementara anda tidak berusaha mengerjakannya. Sebagai contoh, seseorang belum boleh ghaddul bashar (menundukkan pandangannya) dan ia melihat orang lain tidak menundukkan pandangannya. Apakah harus melarangnya atau tidak? Tentu sahaja harus melarangnya. Katakan kepada orang itu, “Hai Fulan, tundukkan pandanganmu”, dan katakan kepada diri anda sendiri, “Ya Allah, saksikanlah, mulai saat ini aku akan menjaga pandanganku.” Berdakwah sesungguhnya membantu kita dalam memperbaiki diri kita sendiri. kita  yang lebih dahulu mengambil manfaat darinya. Oleh kerana, jika ingin memperbaharui iman, berdakwahlah! Setahap demi setahap keimanan itu akan kembali baru. Imam Ibnu Taimiyah berkata, “jangan sekali-kali kalian berkata, “Aku tidak akan berdakwah sampai keimananku betul-betul sempurna.” Sesungguhnya orang itu dihadapkan kepada dua pilihan. Boleh jadi suatu hari nanti ia akan mengatakan “Imanku telah sempurna,” ketahuilah bahawa dengan berkata seperti itu, sesungguhnya ia telah atau ia akan menemui ajalnya sementara imannya belum juga sempurna.” Bagaimana penyelesaiannya? Berdakwahlah dengan keimanan kita dengan seadanya. Menyebarkan Islam adalah tanggungjawab kita semua.“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaaan yang ada pada diri mereka sendiri”

[Ar Ra’d: 11] 


Islam tidak akan tampil memimpin dengan pedang, senjata dan perang. Islam hanya akan berjaya dengan apa yang telah Rasulullah SAW rintiskan.  Rasulluallah dahulunya seorang diri di muka bumi kemudian mencari pendamping baginda. Mulailah Rasulullah SAW melaksanakan dakwah kepada Abu Bakar ra. Mereka berdua telah muncul dan teguh di tengah-tengah msayarakat kafir ketika itu. Bagaimana dengan anda? Bukankah satu seperempat juta penduduk bumi ini sudah beridentitikan Muslim?


Abu Bakar masuk Islam dan berhasil menjalnkan dakwah kpada 7 orang. Dari 7 orang bertambah menjadi 70 orang. Enam orang penduduk Madinah datang kepada Rasulullah SAW, mereka berjanji, “Tahun depan kami akan kembali.” Mereka pun kembali tahun berikutnya sebanyak 12 orang. Satu tahun setelah itu jumlah mereka mencapai 73 orang lelakii dan 2 orang perempuan. Nabi SAW menyuruh mereka kembali,” Pulanglah dan aku akan menemui kalian tahun depan.” Pada tahun yang dijanjikan itu, Nabi pun berhijrah dan tak satu rumah pun yang tersisa kecuali seluruh penghuninya telah memeluk Islam.Permasalahannya mudah dan sederhana. Ajaklah dengan penuh berhikmah orang disamping kita dengan keimanan yang kita seadanya! “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh (diantara kamu) bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.”

[An Nur : 55] 
0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Tidak ada anugerah yang lebih baik selain peroleh sifat sabar." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

up